elida.maiques@gmail.com

Sunday, December 30, 2012


We got a very exciting review of the firs issue of our new magazine, Polen, in the cultural website AU, Agenda Urbana:

"Carlos Maiques and a team of inveterate creators, linked to illustration, literary fiction, comic and other media, have arrived to polinize us, thus changing the world, by changing their readers from within. Polen is the imprint with which they may reach their goal. Polen is a new magazine emerging in Valencia, which opens up a space for serial comics and a torrent of creativity in black and white. This all brings us back to Carlos Maiques, an author going through a complete creative bloom. He is part of a team of barely known authors (and there is the fun anecdote of them being family), displaying an extremely high narrative, aesthetic level; a team that is compact and coherent."
Review by Dani Tomás/AU, to whom we are very grateful.
Una magnífica reseña del primer número de nuestra revista, en AU, Agenda Urbana:

"Carlos Maiques i un equip de creadors irredempts relacionats amb la il·lustració, la narració literària, el còmic i unes altres expressions s’han aplegat per a pol·linitzar-nos i així canviar el món actuant sobre l’interior dels lectors de Polen, el giny editorial amb el qual poden assolir l’objectiu. Polen és una nova revista que sorgeix a València i que obri espai a historietes seriades i un torrent de creativitat en blanc i negre, que ens retorna a Carlos Maiques, un autor en plena eclosió creadora integrat en un equip d’autors poc coneguts (simpàtica l’anècdota de la seua relació familiar) que demostren un altíssim nivell narratiu i estètic i el conjunt del qual és coherent i compacte."

La reseña está firmada por Dani Tomás/AU, a quien le estamos muy, muy agradecidos.

No comments:

Post a Comment